KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında MAZLUM ÇELİK BORU A.Ş.’nin işe alım süreçlerinde kullanılmak üzere AÇIK RIZAM ile bu iş başvuru formunu doldurarak, verdiğim bu bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun 3. Maddesi kapsamında MAZLUM ÇELİK BORU A.Ş. tarafından işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla özgeçmişimde yer alan kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya MAZLUM ÇELİK BORU A.Ş. tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların MAZLUM ÇELİK BORU A.Ş. ‘nin İnsan Kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin MAZLUM ÇELİK BORU A.Ş. tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin MAZLUM ÇELİK BORU A.Ş.’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin MAZLUM ÇELİK BORU A.Ş.’nin İnsan Kaynakları havuzunda muhafaza edilmesini AÇIK RIZA verdiğimi beyan ve kabul ederim.

Yukarıdaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu, değişen bilgilerimi en geç bir hafta içinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun tespiti halinde herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın işime son verilebileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talepte bulunmayacağımı ve işverenin bundan doğabilecek zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi, beyanda bulunduğum adresin yasal tebligat adresim olduğunu işe alınmam veya aksi durumlarda ilgili tebligat kanununu gereği her türlü tebligatın bu adresime yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.