KALİTE YÖNETİM

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • “Müşteri Güveni”nin devamını sağlamak,

 • Müşterilerimizin ve doğal düzenin ihtiyaç ve beklentilerini önemsemek,

 • Firmamız saygınlığını, sunduğumuz hizmetler ile korumak,

 • Yürütülen bütün faaliyetlerin her aşamasında; esas amacın “Müşteri Memnuniyeti” olduğunu bütün çalışanlarımıza gerekli eğitimin verilmesini de sağlayarak benimsemek,

 • Çalışanlarımızı uyum içinde yaşayan bir aile haline getirmek, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara yayarak ekip çalışma ruhunu aşılamak,

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini (ISO 9001, OHSAS 18001, TS EN ISO 14001) standartlara uygun hizmetler ile karşılamak,

 • Çevre boyutları ve iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili yasal gerekliliklere uymak ve müşteri beklentilerini karşılamak

 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşları bilinçlendirmek,

 • Kısıtlı kaynaklarımızı etkin ve verimli olarak kullanarak kalite düzeyimizi arttırmak,

 • Çevre kirliliğini kaynağında önlemek, önlenemiyor ise kontrol altında tutmak,

 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatını etkin bir şekilde uygulayarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, kaza ve meslek hastalıklarını önlemek,

 • Sürekli iyileştirme için, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin işlerliğinin denetimini yapmak ve aksaklıkları gidermek için gerekli önlemleri almak,

TEMEL KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZDIR VE MAZLUM MANGTAY A.Ş. ailesi olarak benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi taahhüt etmekteyiz.

01.01.2015
Rev.02

ŞAHİN MANGTAY
GENEL MÜDÜR