BÜKME DENEYİ

 

  • Bükme Deneyinin Tanımı : Malzemelerin bükme zorlanmalarına karşı gösterdiği davranış olarak tanımlanır. İki mesnet üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen veya yuvarlak kesitli deney numunesinin ortasına bir kuvvet uygulandığında oluşan şekil değişimine bükülme denir.
  • Bükme: İki desteğe serbest olarak oturtulan, genellikle daire veya dikdörtgen kesitli düz bir deney parçasının, yön değiştirmeksizin ortasına bir bükme kuvveti uygulandığında oluşan biçim değişmesidir. Bükme deneyi malzemenin mukavemeti hakkında tasarım bilgilerini belirlemek ve malzemenin eğilmeye karşı mekanik özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılır.
  • Enine yük taşıyan kiriş gibi elemanlar bükülmeye maruz kalırlar. Kirişin her bir bölgesinde bükülme momentleri meydana gelir. Bu da bükülme gerilmesi ile alakalıdır.
  • Klasik bükülme denklemlerinin geçerli olabilmesi için malzemenin homojen ve Hook Kanunlarına uyması gerekir. Bükme deneyi için TSE’nin TS 205 tanımlarına bakılacak olursa; iki desteğe serbest olarak oturtulan, genellikle daire veya dikdörtgen kesitli düz bir- deney parçasının yön değiştirmeksizin ortasına bir bükme kuvveti uygulandığında oluşan biçim değiştirmesi olarak tanımlanır.
  • Bükme deneyi kalitatif sonucun yanında, bükme momenti (Me), bükülme dayanımı (σe), elastisite modülü (Ee) ve bükülme miktarı (δ) gibi kalitatif değerlerde hesaplanır. Bu deney genellikle kırılgan ve gevrek malzemeler için yapılır.

mazlum boru

mazlum boru

mazlum boru