BÜKME TESTİ NUMUNE HAZIRLIĞI

  • Numuneler ana malzeme ve kaynak metalinin özelliklerini değiştirmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
  • Alın kaynaklarının enine eğme testlerinde, makine ile işlemeden sonra kaynak ekseni numunenin merkezinde olacak şekilde ve kaynak birleşiminin enine yönünde alınmalıdır.
  • Numunenin bir borudan yada testi yapılacak bir malzemeden çıkarılmasında mekanik ve ısıl prosesler kullanılabilir. Ancak bu tür işlemler numunenin özelliklerini etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır.
  • Çelik malzemelerde 8 mm üzeri kalınlıklarda makas ile kesme kullanılmaz.
  • Alevle kesme yada kesme yüzeylerine etki edebilecek diğer kesme yöntemlerinde nihai numune kenarlarından en az 3 mm uzakta kesme yapılmalı, daha sonra bu fazla kısımlar makine ile işlenerek giderilmelidir.

- ISO 5173 ‘E GÖRE (İNDİR)

- ASTM A370 ‘ E GÖRE (İNDİR)