ÇEKME DENEYİ

 • Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn bil­gilerini saptamak ve malzemelerin özelliklere göre sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile geniş çapta kullanılır.
 • Çekme deneyi standartlara gö­re hazırlanmış deney numunesinin tek eksende, belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir.
 • Deney sırasında, standart numuneye devamlı olarak artan bir çekme kuvveti uygulandığında, aynı esnada da numunenin uzaması kaydedilir.
 • Çekme deneyi sonucunda numunenin temsil ettiği malzemeye ait aşağıdaki mekanik özellikler bulunabilir.
  • Elastisite modülü
  • Elastik sınırı
  • Rezilyans
  • Akma gerilmesi
  • Çekme dayanımı
  • Tokluk
  • % uzama
  • % kesit daralması

 

 

mazlum boru

mazlum boru

mazlum boru