ÇENTİK DARBE NUMUNE HAZIRLIĞI

  • Hazırlama test parçasının özelliklerindeki değişimi en aza indirecek şekilde yapılmalıdır.
  • Deney parçası üzerine işaretler, destekler veya örslerle temas hâlinde olmayan herhangi bir yüzeyde ve işaretlemenin neden olduğu soğuk şekillendirme ve yüzey süreksizlikleri etkilerinden kaçınılacak şekilde olmalıdır.
  • Numune alma şekli, deney parçalarının sayısı ve alınacağı yerler, ilgili mamul standardında belirtilmelidir.
  • Standard deney parçasının uzunluğu 55 mm, kare şeklindeki kesidinin kenar uzunluğu 10 mm’dir. Uzunluğun orta bölgesinde V-çentik yada U-çentik bulunur.
  • Malzemeden standart test parçası alınamıyorsa, 7,5 mm, 5 mm yada 2,5 mm genişliğinde parça alınmalıdır
  • Çentik dikkatli bir şekilde hazırlanmalı, kök radyusu, absorbe edilen enerjiyi etkileyecek işleme izlerinden arındırılmış olmalıdır.
  • Çentiğin simetri düzlemi test parçasının boyuna eksenine dik olmalıdır.
  • V-çentik numunesi 45° açı, 2 mm derinlik ve 0,25 mm kök radyusuna sahiptir.
  • U çentik numunesi 5 mm derinliğe ve 1 mm kök radyusuna sahip olmalıdır.

- ISO 148 ‘E GÖRE (İNDİR)