LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI

Hizmet Kalitesi

  • Laboratuvar uyguladığı deneyler için bilimsel temellere dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemektedir.
  • Laboratuvar, müşteri isteklerine uygun olarak, yüksek kalitede test hizmeti vermektedir.
  • Laboratuvar uygulanan deneyler için standartlara uygun metodlar kullanmaktadır.

Personel

  • Laboratuvar personeli, kalite dokümantasyonunu öğrenmekte ve ilgili politika ve prosedürleri çalışmaları esnasında uygulamaktadır.

Sürekli İyileştirme

  • Laboratuvar yönetimi, yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Çalışma Metodu

  • Kalite faaliyetleri, problem oluştuktan sonra problemleri tespit ederek çözmek yerine problemlerin oluşmasını engellemek üzerinde durur.
  • Sürekli kesinliğin ve doğruluğun güvence altına alınabilmesi için laboratuvar iç kalite kontrol sistemi kurulmuş ve sürdürülmektedir.
  • Sonuçların raporlandığı ölçümler için kullanılan tüm ölçüm cihazları için kapsamlı bir kalibrasyon programına sahiptir.

mazlum boru