KİMYASAL  ANALİZ DENEYİ

 

  • Spektrometreler belirli bir referansa göre ölçüm yapan cihazlardır.
  • Analiz anında örnek parça yüzeyinden sadece birkaç miligram buharlaşma ile materyallerin demir, karbon, silisyum, manganez, fosfor, kükürt ve diğer elementlerin analizleri yapılmaktadır. Kısa zamanda ve oldukça hassas yapılan ölçümleri ekranda gösterir,  yazcıda analiz raporunu yazar.
  • Analiz prensibi, spektrometrenin ark odasında elektrik arkı ile elementler atomlara ayrıştırılır.
  • Bu arada oda argon gazı ile doldurulur. Her element farklı şiddette ışın oluşturtur. Optik sistemle oluşan ışınlar dalga boylarına ayrılır.
  • Foto tüplerde sinyallerin şiddeti ölçülür. Ölçülen sinyallerin şiddeti numunenin içindeki elementlerin miktarını verir.

 

mazlum boru

mazlum boru

mazlum boru