KAYNAKLARIN MAKROSKOBİK MUAYENESİ

  • Kaynak çok önemli bir üretim prosesi olarak büyük çapta kullanılmaktadır.
  • Kaynakların incelenmesinde ilk adım, kaynak makro yapısının gelişimidir.
  • Kaynak makro yapısı proses tipine, işlem parametrelerine ve kullanılan malzemeye bağlı olarak gelişir.
  • Kaynak kalite kontrolünde metalografi anahtar metottur. Kaynak makro yapısını tanımlarken metali, ısıdan etkilenmiş bölge ve orijinal metal gibi üç farklı yapı kastedilir.
  • Kaynak metali ve ısıdan etkilenmiş bölgede, bileşim, tane boyutu ve yönlenmesi, mikro yapı ve sertlikle değişmeler vardır. Bu sebeple kaynak metalinin mikro yapısında önemli değişmeler gözlenir.
  • Makro dağlama, kaynak parametrelerindeki değişmelerin kaynak metalinin boyut ve şekline, penetrasyon derinliğine, kaynak yapısına ve derinliğine etkilerini belirtmek için sık sık kullanılmaktadır.

 

mazlum boru

mazlum boru

mazlum boru