VICKERS SERTLİK NUMUNE HAZIRLIĞI

  • Deney, mamul standardında aksi belirtilmedikçe, düzgün, pürüzsüz, oksitsiz, tufalsız, yabancı malzeme (özellikle yağlama maddeleri) bulunmayan bir yüzeyde yapılmalıdır. Yüzeyin nihai durumu, izin  köşegen uzunluğunun doğru bir şekilde tayinine izin vermelidir.
  • Hazırlık işlemi, örneğin sıcaklık veya soğuk şekillendirmeden kaynaklanan yüzey sertliğindeki değişiklikler en az olacak şekilde yapılmalıdır.
  • Vickers mikrosertliğinin iz derinliğinin az olması nedeniyle, yüzey hazırlama sırasında özel önlemler alınmalıdır. Malzeme parametrelerine uygun olan parlatma yapılmalıdır.
  • Deney parçasının veya deneye tâbi tutulan tabakanın kalınlığı, izin köşegen uzunluğunun en az 1,5 katı olmalıdır.
  • Deneyden sonra deney parçasının arka yüzünde hiçbir şekil bozulması görülmemelidir.
  • Kesiti küçük veya düzensiz şekilli deney parçaları için bazı ilâve destekler sağlamak gerekebilir