KAYNAKLI MALZEMELERİN MAKRO İNCELEMESİ İÇİN NUMUNE HAZIRLIĞI

  • Deney, kaynağın her iki tarafında ısıdan etkilenen bölge ve kaynak metalini de kapsayacak şekildek aynak eksenine dik yöndeki (enine kesitte) numunelere uygulanır.
  • Deney numunesinin yeri, yönü ve adedi testten önce, referans uygulama standartlarına göre belirlenir.
  • Deney numunesi deney için kesme, gömme, zımparalama ve/veya patlama ve/veya uygun olduğunda dağlama ile (ISO/TR 16060) hazırlanmalıdır.
  • İncelenecek yüzey, bu işlemlerden olumsuz şekilde etkilenmemelidir.
  • Numuneler aşağıdaki şekil üzerinde belirtilen ölçülerde hazırlanır. Numunelerin son şekli verilirken alevle kesimden etkilenen bölgeler giderilmelidir.
  • Kaba ve ince taşlama; Parlatılacak yüzey ilk önce kabaca zımpara taşı ile taşlanır. Daha sonra 320, 400, 600 ve 800 numaralı zımparalar ile sırayla zımpara yapılarak yüzeydeki tüm çizgiler giderilir.
  • Parlatma; Zımparalanan yüzey daha sonra 0.03 mikron alümüna ile 30 S süre ile parlatılır.
  • Dağlama; Parlatmış yüzey 5% nital (5 ml HNO3 + 95 ml methanol) ile 40-50 sn dağlanır. Dağlamadan sonra yüzey su ve alkol ile yıkanarak kurutulur.